Фотография, буквално означава светлопис, писане чрез светлината. Етимологията е свързана с гръцките думи photos – „светлина“ и grapho – „пиша“.

Науката определя фотографията като метод за получаване на трайно изображение на чрез проектиране на образа на предмет или, който и да е, обект, с помощта на фокусираща оптична система – фотообектив, върху фотографски носител, който може да бъде плака, филм с нанесена светлочувствителна емулсия или матрица.

За рожден ден на фотографията е прието да се счита 7 януари 1839 г., когато френският учен Франсоа Доминик Араго прави официално научно съобщение пред Парижката академия на науките, за открития от художника Дагер способ за запазване на траен фотографски образ. Способът получава неговото име – дагеротипия. Историята на фотографията обаче, се търси още във времето на Аристотел (384 – 322 г. пр. н.е.). За пръв път той наблюдавал явлението, познато като камера – обскура – на латински, „тъмна стая“.

Камера обскура

Камера обскура

Това е опростено оптично устройство, което позволява да се получат оптични изображения на реални обекти. Представлява тъмна кутия, в която не прониква светлина. Кутията има отвор на една от стените и екран – матово стъкло или бяла хартия, на срещуположната страна. Диаметърът на отвора е около 0,5 – 5 mm. От отвора към „екрана“ се получава леко размито, увеличено и преобърнато изображение. Именно, на този принцип работят някои от първите фотоапарати. Многократно описвана от различни учени, като Абу Али Алхазен (965 – 1039), Албертус Магниус (1193 – 1280), Роджър Бекон (1214 – 1294) и Леонардо да Винчи (1452 – 1519), но наред с това – забранявана от религията и потъваща отново в забрава, камера-обскура за последен път била преоткрита от Джовани Батиста де ла Порта през 1558 г.

Бащата на фотообектива

През 1568 г. Даниело Барбаро предлага в отвора на камерата да се постави събирателна леща, при което той може да бъде по-широк, а образът проектиран от лещата бил много по-светъл и ясен! Това всъщност е първият фотообектив. Астрономът Йохан Кеплер (1571 – 1630) предлага вътрешните стени на камерата да се боядисат в матово-черно, за да не отразяват дифузно светлината – условие, с което се съобразяват и съвременните производители на фотоапарати. Немският астроном Кристоф Шайнер (1575 – 1650) конструирал през 1613 г. по идея на Кеплер, малка преносима камера с лещов обектив, с която по наблюдения на слънчевите петна установил периода на завъртане на Слънцето и наклона на оста му към еклиптиката. През 1759 г. Ламберт поставя основите на перспективата и проективната геометрия. През 1857 г. Каспър Шот конструира първата камера с възможност за фокусиране на образа. Тя била съставена от две дървени кутии (сандъчета), влизащи плътно едно в друго. На дъното на дъното на едната кутия бил отворът с обектива, а прозрачното дъно на другата служело за фокална равнина – кадров прозорец. Фокусирането се извършвало чрез приплъзване на двете кутии една в друга. С подобна камера Луи Дагер прави първите си опити за получаване на траен фотографски образ. За първи усъвършенстван фотообектив се счита този, който конструира Воластън (1766 – 1826). Той е съставен от една мениксова събирателна леща и диафрагма. Този обектив очертавал по-добре в краищата на кадъра от използваните до тогава незадиафрагмирани двойно-изпъкнали лещи.

Развитието на фото-оптиката – основа за бума на фотографията

Фото-оптиката се развива след това от откритията на проф. Жозеф Пецвал, който през 1841 г. конструира добре коригиран от оптични аберации фотообектив. Неговият отвор е впечатляващ за онова време с размерите си 1:3:2. През 1853 г. Леви предлага идеята, капачката на обектива, с отварянето и затварянето на която била извършвана експозицията, да се замени с падаща пластина – първообразът на съвременния фотографски затвор. През 1865 г. Шайнхайл конструира перископът, а по-късно – апланатът – симетрични фотообективи с добре коригирана дисторсия. През 1877 г. полякът Владислав Вернерке предлага конструкция на фотоапарат работещ с ролфилм, навит в ролкови касети. През 1888 г. американската фирма Кодак на Джордж Истман, пуска в производство фотоапарат с хартиена светлочувствителна лента, а през 1889 г. – и с целулоидна лента.

През 1913 г. е произведен първият огледално-рефлексен фотоапарат Ментор. През 1934 г. – Примафлекс, с формат на кадъра 6×6 см (среден формат). През 1929 г. е произведен първият двуобективен фотоапарат Ролайфлекс, също средноформатен. През 1924 г. на пазара са пуснати първите 6 фотоапарата Лайка на фирмата Лайц, конструирани от Оскар Бърнарк (1879 – 1936). Форматът на кадъра на тези фотоапарати бил 24×36 mm, върху филм широк 35 mm, дълъг 165 см и позволяващ заснемане на 36 кадъра. От тогава този малък формат носи популярното название „лайка-формат“ и е най-разпространеният днес. През 1936 г. в Дрезден е произведен първият малоформатен огледално-рефлексен фотоапарат Кине-Екзакта. През 1939 г. се появява и първият микроформатен фотоапарат Минокс с формат на кадъра 8x11mm.

Развитието на фотографията продължава да върви успоредно с научните открития в различни области – оптиката, фината механика, химията, електрониката. Така, днес фотографията намира широко приложение във всички области на живота в науката, изкуството, медицината, медиите и прочие.

Особено бързо тази област се развива и става все по-достъпна за прилагане от повече хора, в днешно време, когато са факт дигиталната фотография и големите социални мрежи в Интернет, които дават възможност за огромна публика на фотографските изображения.

Първите снимки

  • 1825 година: Френският физик Жозеф Нисефор Ниепс прави снимка от обикновена гравюра, която се класифицира, по-скоро като хелиография. Нейното значение, обаче е изключително съществено за цялостното по-нататъшно развитието на истинските фотографски изображения. Снимката е част от фонда на Френската национална библиотека.
  • 1826 година: Ниепс прави първото истинско фото-изображение с гледка от прозореца на дома му. Опитът отнема осем часа. Изображението е твърде неясно, според днешните представи, но именно то е в основата на бурното развитие на фотографията в наше време.
  • 1838 година: Французинът Луи Жак Манде Дагер прави първата снимка, която съдържа човешки образ. Това полага началото на технологията, която приема неговото име – дагеротипия. Образите са по-ясни. Гледката е парижки булевард в перспектива. При внимателно вглеждане в нея се вижда човек, подал единия си крак за почистване на обувката му от уличен ваксаджия.
  • 1839 година: Американския изобретател и фотограф Робърт Корнелиус прави първият портрет на човек – своя личен автопортрет. Първото селфи, направено във Филаделфия, отнема на Корнелиус повече от една минута за неподвижно стоене пред фотобектива.
  • 1847 година: Неизвестен фотожурналист прави първата снимка за медиите. Снимката показва арестуван мъж във Франция.
  • 1855 година: Британецът Роджър Фентън слага началото на военната фотография. Той заснема повече от 300 кадъра от Кримската война.
  • 1858 година: Гаспар Феликс Турнашон снима за пръв път от въздуха. Париж е градът от първата в света аерофотография.
  • 1861 година: Физикът Джеймс Кларк Максуел прави първата цветна снимка.
  • 1877 година: Луи Дюко дю Орон снима първата истинска цветна снимка на реални обекти – „Пейзаж от Южна Франция“.
  • 1842 -1843 година: Първата запазена фотографска снимка на българи е датирана към този период. Тя запечатва образите на Тодор Минков и неговата майка, портретирани във Виена. Предполага се, че фотографията е на българина Анастас Йованович.