Партниращи музеи

Основан през 1901 г. от родолюбивия казанлъчанин Петър Топузов. Историческият музей „Искра“ е сред най-старите, най-богатите и най-известните регионални музеи в България. В него се съхраняват над 70 000 оригинални експоната, отразяващи богатата материална и духовна култура на Казанлъшкия край.

В Казанлък, се намира единствения по рода си Музей на розата. Първата музейна експозиция за казанлъшката роза е открита през 1967 г., а през 1969 г. тя прераства в Музей на розата, който е уникален в световен мащаб. Той се помещава в нова сграда в парк „Розариум“ и е част от Историческия музей „Искра“ в гр. Казанлък.

Къщата на изтъкнатия български писател, художник и обществен деец Димитър Чорбаджийски – Чудомир е обявена за музей още на следващата година след смъртта му – през 1968. Тя е архитектурен паметник на културата от национално значение. В сегашния си вид музейният комплекс е открит през 1979 г. и включва скромния Чудомиров дом с неговата неповторима атмосфера. Музеят е общински културен институт и се грижи за опазването, проучването и популяризирането на изключително богатото творческо наследство на Чудомир. В него се съхраняват повече от 15 000 оригинални ръкописи, рисунки, скици, писма, книги и лични вещи на Чудомир и неговата съпруга – художничката Мара Чорбаджийска.

Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ e уникален исторически и архитектурен резерват, който неповторимо съчетава красивата планинска природа и исторически паметници свързани с важни събития от българската история.

  • Национален Политехнически музей – София
  • Национален Военноисторически музей – София
  • Музей на авиацията, филиал на НВИМ – София
  • Регионален исторически музей – Шумен
  • Исторически музей – Велинград
  • Исторически музей – Самоков

Партниращи културни институции